Tage Erlander

Tage Erlander var både socialdemokraternas partiledare och Sveriges statsminister mellan åren 1946 och 1969. Det innebar att han satt på posten som statsminister under 23 år, och i och med det är han den regeringschef som suttit längst på sin post i oavbruten följd i hela världen (av världens parlamentariska demokratier – diktatorer räknas med andra ord inte in).

Besuch des schwedischen Ministerpräsidenten, Tage Erlander, Ankunft: München/Riem

Besuch des schwedischen Ministerpräsidenten, Tage Erlander, Ankunft: München/Riem

Tage Erlander föddes år 1901 i Värmland. Han studerade till sin studentexamen i Karlstad, och gick sedan vidare med sina studier på Lunds universitet år 1920. Det var under sina studier i Lund som Erlander för första gången kom i kontakt med socialdemokratin. Tidigare hade Erlander politiskt varit anhängare av den radikala liberalismen, men han beskriver i sina dagböcker hur särskilt en upplevelse under studietiden skakade honom och fick honom att omvärdera sina politiska åsikter, nämligen den polisbrutalitet som han såg under lantarbetarstrejkerna utanför Lund år 1923. Trots det dröjde det ända till 1928 innan Erlander faktiskt blev medlem i socialdemokraterna. Därefter gjorde han dock snabb karriär i partiet, då han två år senare blev invald i Lunds stadshusfullmäktige, och två år efter det invaldes i andra kammaren i riksdagen.

År 1944 var Erlander statsråd och sedan ecklesiastikminister under Per Albin Hanssons regering. När Hansson avled under hösten 1946 valdes då Erlander (något överraskande) till partiledare och således även statsminister. Det var överraskande eftersom Erlander vid sitt tillträde var i princip helt okänd för allmänheten, och hade varit i en hård kamp om partiledarpositionen med den dåvarande socialministern, Gustav Möller. Många förväntade sig därför att Erlander skulle avgå efter andrakammarvalet 1948, men Erlander visade inga indikationer på att göra något liknande. Istället ledde han sitt parti genom elva val, innan han frivilligt avgick i oktober 1969. Erlander hade av naturliga skäl stort inflytande på Sveriges politik och samhälle efter andra världskriget, och stod framförallt för neutralitetspolitik, välfärdspolitik och utvecklingen av ett nordiskt samarbete.

Om du är en anhängare till socialdemokraterna, och samlar på gamla valaffischer eller annat från partiet, är det bästa stället att leta på Allaannonser.nu. Då letar du nämligen på de flesta annonssidor online med en enda sökning, vilket gör det lättare att hitta riktiga sällsynta fynd.