August Palm

August Palm är en man vars liv hade stor betydelse för den framtida vänsterpolitiken i Sverige. Det sägs nämligen att den svenska socialdemokratiska historien började i samband med det tal som Palm gav den 6 november 1881, med titeln Hvad vilja socialdemokraterna?. Detta tal gavs innan det ens fanns ett socialdemokratiskt parti i Sverige, och Palm kan därför minst sagt anses ha varit en socialistisk pionjär.800px-Master_August_Palm

Palm föddes i Fårabäck i Skåne år 1849. Hans far dog när Palm var 10 år gammal, och han hamnade då på ett fosterhem hos en skräddare. Detta eftersom hans mor, och även hans yngre syskon, sattes på fattighuset. Palm blev så småningom lärling till en skräddare i Malmö, och när han var 18 år gammal gav han sig av på en gesällvandring, då han reste runt i Sverige och Europa, framförallt Danmark och Tyskland, för att lära sig från olika skräddare. Dessa år på vandrande fot skulle vara det som gjorde att Palm återvände till Sverige som socialistisk agitator. Han lärde sig bland annat av August Bebel, och påverkades starkt av Ferdinand Lassalle, som brukar anses som grundaren av den tyska socialdemokratin. Redan i Tyskland började han agitera för socialismen, något som ledde till att han utvisades ur landet år 1877. Han flyttade då till Storheddinge i Danmark, men återvände till slut, år 1881, till Sverige, med syftet att sprida socialismens idéer och bilda en svensk socialdemokratisk rörelse. Det var på hösten det året han återvände till Sverige, och i november samma år höll han sitt berömda tal på hotell Stockholm, som ironiskt nog låg i Malmö. Det var Palms första offentliga tal, men det skulle bli många fler efter det. Palm begav sig efter denna inledning på vad som närmast kan beskrivas som en väckelseresa – han reste runt i landet för att tala för de åhörare som samlades, och dessa försåg honom med mat och husrum. Palms på den tiden kontroversiella och ibland till och med kriminella tal (han fick tillbringa tid i Långholmens fängelse för ”smädelse av regering och riksdag”) lade grunden för vad som skulle bli den socialdemokratiska rörelsen i Sverige.

Om du är intresserad av att läsa fler biografier om kända vänsterpolitiker, kan en prenumeration på Storytel.se vara något för dig. Då får du nämligen tillgång till tusentals ljudböcker, och kan lära dig om politikernas liv medan du är på resande fot.