Karl Marx

Dagens socialdemokrati och vänsterpolitik, och även kommunismen, kan sägas ha sin grund i en gren av socialismen som vilar på idéer och teorier som med ett ord brukar kallas marxism. De som brukar kallas grundarna av marxismen är två män. En av dem var Friedrich Engel, men det är framförallt den andra mannen som denna samhällsåskådning förknippas med; Karl Marx.

Karl Marx har kallats arbetarrörelsens mest inflytelserika tänkare. Han var sociolog, nationalekonom, historiker och filosof, och sedermera också författare då han skrev ner bland annat sina tankar kring marxismen. Ett av hans mest kända verk är ”Det kommunistiska manifestet”. Marx föddes i Tyskland 1818 i en rik medelklassfamilj. Fadern tillhörde en känd rabbinsläkt, men för att undslippa de anti-semitiska lagarna på den tiden konverterade han från judendomen till protestantismen. Fadern hade varit den första i sitt släktled som fått en sekulär utbildning, och Marx’ egen uppfostran betonades därför av idéerna från upplysningen, och han fick en klassisk skolning. Hans utbildning skulle fortsätta 1935 på universitetet i Bonn. Här gick han med i en grupp som bestod av radikala ungdomar och gick under namnet Poeternas Klubb. Som en följd av detta och av flera dispyter Marx hamnade i (bland annat en duell) började Marx’ betyg att sjunka, och hans far flyttade honom till det striktare universitetet i Berlin.Karl Marx 2

I Berlin studerade Marx juridik, eftersom hans far såg det som mest praktiskt, men hans intresse för filosofi var starkast. Han fascinerades av Friedrich Hegels tankar och idéer, och kom på det sättet i kontakt med en grupp radikala tänkare som kallades unghegelianerna.

Hans inblandning med unghegelianerna skulle sätta stopp för en akademisk karriär, och istället flyttade Marx till Köln, där han blev journalist och började skriva för den radikala tidningen ”Rheinische Zeitung”. Det var under denna period som han började utveckla sina tankar kring socialism och ekonomi.

Marx bodde under flera år i Paris. Det var i Paris som han träffade Friedrich Engels, som skulle bli hans nära vän.  Marx tvingades flytta från Paris då hans gamla hemland, Preussen, utövade påtryckningar på Frankrike att utvisa honom. Han flyttade då till Belgien, men utvisningshotet förföljde honom även där, varför han till slut sade upp sitt preussiska medborgarskap, och därmed blev statslös. Det var i Bryssel som Marx tillsammans med Engels skrev ”Det kommunistiska manifestet” på uppdrag av Kommunisternas förbund.

Marx dog i London 1883, efter att ha levt sina sista år i relativ fattigdom. Marx var vid sin död i princip okänd, men har sedan dess kommit att beskrivas som en av de mest inflytelserika personerna i mänsklig historia.