Stefan Löfven

Stefan Löfven föddes 1957 i Aspudden. Han adopterades dock redan som spädbarn, tio månader gammal, och skulle därför komma att växa upp i Sollefteå. Senare i livet, 22 år gammal, återförenades Löfven med sin biologiska mor och bror. Sin biologiska far fick han dock aldrig träffa, eftersom han dog redan när Löfven var mycket ung.

Löfvens fosterföräldrar var båda arbetare. Fadern arbetade först som skogsarbetare och sedan som fabriksarbetare, och modern som hemsamarit. Löfven själv extraarbetade i sin ungdom för kommunen med att röja sly och sortera timmer. Efter att ha gått den tvååriga ekonomiska linjen på gymnasiet läste han ett och ett halvt år på socialhögskolan i Umeå. Han läste också en ettårig svetskurs, som skulle leda till ett av hans framtida yrken. Han anställdes som svetsare Hägglund & Söner 1979, där han blev involverad i den fackliga verksamheten. Det var också på den arbetsplatsen som han träffade sin fru, Ulla Löfven. Hans fackliga karriär kulminerade då den ledde till att han 2005 valdes till förbundsordföranden för IF Metall.

Löfvens engagemang i socialdemokraterna började redan då han var tonåring och startade en SSU-förening i Sunnersta, sin uppväxtort i Sollefteå kommun. Han inspirerades av Olof Palmes politik och internationella engagemang. På senare år har dock vissa uttalanden Löfven gjort om konflikten i Gaza kritiserats av andra politiker på vänstersidan, framförallt för att vara vaga och inte tydligt nog ta ställning mot Israel. Lars Ohly kommenterade till exempel uttalandet med att ”Löfven fördärvar arvet efter Palme”.Stefan Löfven 1

Löfven blev invald i Socialdemokraternas verkställande utskott 2005, och efter att Håkan Juholt avgått som partiordförande 2012 föreslogs Löfven till posten av utskottet och valdes av en enhällig styrelse. Europaparlamentsvalet var Löfvens första val som partiordförande, och riksdagsvalet i september 2014 blir således hans första riksdagsval. I sitt Almedalstal betonade Löfven tydligt den socialdemokratiska ideologin och dess värderingar, och talade om jobb, skola, välfärd och jämställdhet. Om du är intresserad av politiska tal och partiledardebatter på tv, finns ett stort utbud av kanaler hos C more på Canal Digital.

 

Löfven talade också om Sverigedemokraterna och rasism. Löfven menade att Sverigedemokraternas eventuella ingång i riksdagen skulle kunna leda till överenskommelser mellan alliansen och de rödgröna, eftersom ”ingen blockprestige kan vara viktigare än Sveriges framtid”.