Vänsterpolitiken mot privatisering av vården

Inom högerpolitiken är privatiseringen av svensk sjukvård ett känt ämne på partiernas politiska agenda. Något socialdemokraterna ställer sig starkt emot eftersom att ett ökat vinstintresse inom vården inte anses vara rätt lösning på vårdkrisen. Inom vänsterpolitiken anses det istället finnas andra aspekter som bättre kan lösa problematiken inom vård och omsorg i Sverige.

Trygg vård på alla sjukhus

Socialdemokraterna tillsammans med andra partier på den vänstra sidan av den politiska kartan menar att privatiseringar inte hör hemma inom vård och omsorg. En trygg vård med rätt resurser och kompetenser bör finnas på samtliga svenska sjukhus. Att privatisera medborgarnas möjligheter till vård innebär dyra sjukhusbesök och är enligt socialdemokraterna enbart till vårdbolagens fördel. Folksjukdomar och vanliga åkommor som till exempel artros blir med andra ord kostsamt för en stor skara medborgare vid privatisering. Statistiken visar att den nämnda ledsjukdomen artros drabbar så många som en av fyra svenskar från medelålder och uppåt.

För att lösa den på senare tid ökade krisen inom svensk sjukvård måste istället samhället samordnas på ett mer effektivt sätt. Socialdemokraterna har under lång tid varit starkt emot den iver högerpolitiken driver för att splittra upp svensk vård på många vårdgivare. Ett större fokus på att förbereda vårdpersonal genom bättre utbildningsresurser är ett socialdemokratiskt steg mot en tryggare vård.

En dyr sjukvårdsbehandling på en privat klinik betyder inte att patienten är garanterad den bästa vårdkvaliteten. Det menar socialdemokraterna att det finns bevis för, bland annat inom förlossningsvården. I Stockholm har privatiseringen av förlossningsvården lett till en oro bland blivande föräldrar och pressad personal. Med över 30 olika områden inom den här kategorin vård i bara Stockholm är privatiseringen av förlossningsvården knappast effektiv och definitivt inte billig.

Inget helhetsansvar

Enligt Socialdemokraterna har högerpolitikens angelägenhet att privatisera vården lett till en söndersplittrad sjukvård där ingen part tar ett ansvar för helheten. De menar vidare att pengarna som är menade att utveckla svensk sjukvård prioriteras fel. Bland landets mest välmående landsting finns märkligt nog Sveriges längsta kö till akutvård. Socialdemokraterna strävar för att låta patientens behov styra riktningen inom svensk sjukvård – inte vårdföretagen med vinstintressen. Att stänga ner tidigare fungerande vårdavdelningar som till exempel BB Sophia i Stockholm, ser socialdemokraterna som ett skräckexempel. I samband med nedläggningen försvann över 3000 förlossningsplatser och blivande föräldrars oro var ett faktum.

En privatiseringspaus är något som Stefan Löfven och hans regering strävar efter. Sedan 2018 har Socialdemokraterna presenterat olika förslag för att stoppa privatiseringarna inom vården. Att kunna ”köpa sig” längre fram i en vård ska inte vara möjligt i det moderna svenska samhället menar Socialdemokraterna. Inom vänsterpolitiken satsas det dessutom en hel del på att utveckla den digitala vården och ett förbättrat regelverk för så kallade ”nätdoktorer”.

2018 sa Stefan Löfven att Socialdemokraterna hade som mål att se 14 000 nyanställda inom vården fram till 2022. Det återstår att se hur realistiskt detta mål är i verkligheten.