Ernesto ”Che” Guevara

Ernesto Guevara de la Serna föddes 14 juni 1928 i Argentina. Han var det äldsta av fem syskon. Familjen, som hade rötter i Spanien och Irland, tillhörde en välmående medelklass, och den unge Ernesto kunde bli vad som helst i livet – han valde att bli revolutionär och gerillaledare. Han avrättades i en bergsby i Bolivia den 9:e oktober 1967.

Studier och politiskt uppvaknande

I den unge Guevaras föräldrahem fanns fler än 3000 böcker, och han läste allt han kom över. Han hade ett särskilt stort intresse för poesi och skulle själv börja skriva dikter senare i livet. Till föräldrahemmet kom ofta politiskt intresserade vänstermänniskor för diskussioner. Flera republikaner som hade tvingats fly undan Francofascismen i Spanien kunde hitta sin tillflykt hos Guevaras föräldrar. Guevara började studera till läkare vid universitetet i Buenos Aires, och under studieuppehåll och ett sabbatsår reste han flitigt runt i Latinamerika. Den djupa fattigdom och de orättvisor han bevittnade under dessa resor, tillsammans med de Marxistiska texter han studerat, ledde honom till slutsatsen att förändringen i Latinamerika måste komma genom väpnad revolution. Efter att den demokratiskt valda presidenten i Guatemala avsattes i en kupp, orkestrerad av CIA, medan Guevara befann sig i landet, grundlades hos honom ett starkt USA-hat.

Revolutionären

Efter Guatemala flyttade han till Mexiko 1954. Där kom han i kontakt med bröderna Castro och deras revolutionära rörelse som ville störta diktatorn Batista på Kuba. Han följde med för att verka som gerillans läkare men bytte snart till krigare då deras trupper attackerades av Batistas armé. Efter några års strider kunde Castro och Guevara utropa sig till segrare och börja förändringsarbetet på Kuba. Förutom USA och den imperialism som Guevara hävdade låg bakom hela Latinamerikas problem, såg han kapitalismen som ett ont gift som förslavade människorna och sög ut samhällena. Han var en stark motståndare till privat ägande och företagande. Om du själv råkar vara företagare kan du lätt få hjälp med till exempel fakturabelåning eller företagslån hos Capcito, det är rent revolutionerande enkelt. På Kuba blev Guevara ansvarig för bland annat jordreformerna. Han blev även chef för statsbanken och industriminister. Dessa poster gjorde att han reste vida omkring i världen för att träffa handelsavtal med olika länder.

Slutet

Che Guevara tröttnade dock snart på den realpolitiska sidan av administrationen. Han hade större mål för revolutionen. Han ville sprida den till andra delar av världen. Han reste i hemlighet till Kongo 1965 med en liten grupp trogna kubanska gerillakrigare. Det var tänkt att de skulle utbilda lokala gerillagrupper som kunde störta makthavarna, men till slut fick Guevara ge upp och återvända till Kuba. Han stannade dock inte länge på ön. 1967 reste han till Bolivia för att där starta en revolution. Han fick dock inte befolkningen med sig och den bolivianska armén kom allt närmare gruppens gerillaläger. I oktober hade 1800 soldater omringat lägret och efter en eldstrid, där Guevara blev sårad, tillfångatogs han. USA ville få honom utlämnad för att kunna förhöra honom, men Bolivias president beordrade att han skulle avrättas. Den 9:e oktober sköts han till döds och mytbildningen och legenden om Che föddes.